Teorik SEO

Entity SEO: Kapsamlı Varlık Tabanlı SEO Rehberi

SEO’da Entity Nedir?

SEO entity diagram örneği
Entity Diagram Örneği – Source: Holisticseo.digital

SEO’da bir entity (varlık), arama motorlarının kullandıkları bilgi grafiklerinde (knowledge graph) temsil edilen ayırt edilebilir gerçek dünya nesneleri veya kavramlardır. Bu varlıklar (entityler) kişiler, yerler, şeyler, olaylar, kavramlar ve/veya daha fazlası olabilir. Entity’ler, SEO için önemlidir çünkü arama motorlarının içeriğin anlamını anlamalarına yardımcı olurlar ve kullanıcılara daha alakalı sonuçlar sunulmasını sağlarlar.

Örneğin Google’da bir kullanıcı “Amerikan başkanı kimdir” için bir arama yaptığında, Google kendi knowledge graph (bilgi grafiğini) kullanarak sorgudaki entityleri parçalayıp tanıyabilir. Amerikan başkanı kimdir sorgusu için Google, Amerikan ifadesinin Amerika birleşik devletleri entitysinin bir özelliğini (atttribute) ifade ettiğini bilir ve arama sonuçlarını bu entity’e yönelik doğru bilgileri içeren sayfalardan oluşturur.

Örnekteki Amerikan kelimesi bir entity olarak tek başına bir varlık kümesinin parçasıdır ve aynı zamanda gerçek dünya da var olan başka bir varlığın ilişkili özelliğidir. Amerikan kelimesi bir millet olarak millet entityleri kümesinin bir parçası olabilir ve tek başına bir entitydir ancak aynı zamanda devletler entity kümesinin bir parçası olan Amerika Birleşik Devletlerinin ulus, millet özelliğinin parçasıdır. Amerikan entitysi, Amerika Birleşik Devletleri entity’si ile arasındaki ilişkiye bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri Entity’sinin bir özelliğidir.

Tersi şekilde Amerika Birleşik Devletleri de Amerikan milletinin özelliğidir. Burada hangi Entity’nin bir başka Entity’nin özelliği olduğu Entity’ler arasındaki ilişkiye ve Entity’nin incelendiği bağlama bağlıdır. ABD entity’si üzerinden inceleme yapılırsa Amerikan, tersi durumda ABD bir entity özelliği olabilir.

Bir entity’nin birden fazla özelliği ve bu özelliklerinin Entity ile ilişkisini açıklayan ilişkisi olabilir. ABD entity’sinin Amerikan özelliği arasındaki millet bağlamı iki entity arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Bu örnek çok farklı şekillerde türetilebilir. Örneğin başka örnek olarak Tom Cruise, entity olarak bir kişi ve/veya ünlüdür, tek başına kişiler entity kümesinin bir parçası ve bir varlıktır ancak aynı zamanda kendisinin oynadığı bir film olan Top Gun: Maverick filminin oyuncular entity özelliğinin bir parçasıdır. Aynı şekilde Top Gun: Maverick filmi de Tom Cruise Entity’sinin bir parçasıdır çünkü oynadığı filmler ilişkisine baktığımızda Top Gun: Maverick Filmi de Tom Cruise Entity’sinin bir özelliğidir.

Her entity’nin incelendiği bağlama bağlı olarak mutlak dahil olduğu bir entity kümesi ve kendi varlığına ait özellikleri ve Entity ile özelliği arasındaki ilişkiyi açıklayan ilişki data türü vardır.

Bağlama bağlı bazı entity kümeleri ve entity örnekleri şunlardır ;

 • Kişiler: Barack Obama, Elon Musk, Taylor Swift
 • Yerler: New York Şehri, Londra, Paris
 • Markalar (Şeyler): iPhone, Tesla, Nike
 • Etkinlikler: Super Bowl, Dünya Kupası,
 • Hayvanlar: Aslan, Kaplan, Timsah
 • Renkler: Kırmızı, Siyah, Mavi
 • Ülkeler: Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri

Bu örneklerdeki Kişiler, Yerler, Markalar entitylerin bağlı oldukları üst entity küme başlıklarını ifade eder. Bir entity kişi olabilir, hayvan olabilir, şey olabilir, entity’nin bağlı bulunduğu küme bağlama göre belirlenir.

Entity (Varlık) vs Kelimeler

Entityler (varlıklar) ve kelimeler arasındaki fark, özellikle arama motoru optimizasyonunda (SEO) ve information retrieval sürecinde çok daha önem kazanır ve belirginleşir. Entity’ler ve Kelimeler her ikisi de bir dilin temel bileşenleridir, ancak farklı şekillerde işlev görürler.

Kelime, bir dilin en küçük anlamlı birimlerinden biridir. Örneğin, “elma” bir kelime olup, belirli bir tür meyveyi temsil eder. Ancak, bir kelimenin birden çok anlamı olabilir ve anlamı genellikle bağlamına bağlıdır ve kelime bağlam dışında kullanıldığında anlamını kaybedebilir.

Öte yandan, bir entity (varlık), belirli bir kişi, yer, nesne, etkinlik veya kavramı tanımlayan tek, ayırt edilebilir ve genellikle bağlamdan bağımsız bir anlama sahip varlıktır. Örneğin, İngilizce bir kelime olarak “Apple”, kelime anlamı olarak elmayı ifade eder ancak aynı zamanda bir entity’dir ve entity olarak Apple Inc. teknoloji şirketini temsil eder. Apple bir entity adı olarak Apple şirketinin tüm bilinen özellikleri ve ilişkileri ile birlikte düşünülür, yani tek bir kelime olmasına rağmen bir entity olarak içinde sadece bir “kelime”den çok daha fazlasını barındırır.

Entityler kelimelerden farklı olarak barındırdıkları anlamlar ile arama motorlarının bir cümlede geçen kelimelerin ve/veya kelime öbeklerinin bütünün daha anlaşılabilir olmasını sağlarlar. Örneğin Google’da bir kullanıcı tek kelime apple sorgusu gerçekleştirdiğinde Google, bu apple kelimesinin Apple entitysini, şirketini temsil ettiğini çözümleyerek sorguya yanıt olarak Apple şirketi ile alakalı bilgileri getirir. Apple ile alakalı bilgilerin tümü, Entity özelliği olarak ve aynı zamanda ayrı entity’ler olarak Google’ın knowledge base’inde tutulur.

Anlamsal SEO ve Entity’lerin Önemi

Bir sorgunun arkasında yatan arama amacını doğru ve net bir şekilde çözümlemek, arama motorlarının her zaman için birincil önceliklerinden biri olmuştur.

Bu bağlamda anlamsal (Semantic), anlam odaklı bir arama motoru deneyimi yaratmak ve sorguların arkasındaki arama niyetini doğru anlamak için arama motorları bir düzene göre sıralanmış kelimelere odaklanmak yerine kelimelerin gerçek dünyadan taşıdıkları anlamlara (varlıklara) odaklanmaya başlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda başta Google olmak üzere gelişmiş arama motorları sorgularda kullanılan kelimelerin varlık anlamlarını ve bu varlıkların birbiri arasındaki ilişkileri keşfetmeye başlamıştır.

Günümüzde Google entityler vasıtasıyla bir sorguda kullanılan kelimelerin neyi ifade ettiklerini ve sorgunun bağlamını, arama amacını belirleyebilmekte ve yine aynı şekilde entityleri kullanarak web de yayınlanan içeriklerin temel bağlamını belirleyebilmektedir. Sorguların ve içeriklerin bağlamının, amacının doğru çözülmesi ile birlikte doğru içerikler, doğru anlamlandırılan sorgulara yanıt olarak verilebilmektedir.

Örneğin, Bursada bir döner kaç para? sorgusu Google’da aratıldığında Google sorgu içerisindeki döner, Bursa ve para entitylerini çözümleyerek sorgunun arama amacını ve tam olarak yanıt olarak ne tür içeriklerin bu sorgu ile eşleştiğini belirleyebilmektedir.

Bu örnekte para kelimesini bir entity özelliği ile eşleştirmez sadece kelime olarak düşünürsek paranın cümle içerisindeki karşılığı pek çok farklı birim olabilir. Örneğin Dolar, Sterlin, Dinar gibi para birimleride aynı zamanda bir paradır. Ancak burada para kelimesi ile kast edilenin TL olduğu Google gibi arama motorları için cümlenin içerisindeki diğer Entity’lerin çözümlenmesi ve sorgunun daha net bir şekilde anlamlandırılması ile kolayca belirlenebilir.

Örnekteki sorguda geçen Bursa entity’si Türkiye, Entity’sinin bir parçası, özelliği olduğu için Google bu sorguyu aratan kullanıcının Türk Lirası cinsinden cevaplar görmek istediğini çözümleyebilir. Çünkü basitçe, Bursa, Türkiye Entity’sinin bir parçası ve TL’de Türkiye Entity’sinin bir parçası ve özelliğidir. Türkiye Entity’sinin özelliği olan TL ile Türkiye Entity’si arasındaki ilişki para, para birimi olarak isimlendirilebilir. Google veritabanında barındırdığı Entityler arasındaki bu ilişkiyi ve bilgileri kullanarak, devamında kaç ve bir kelimelerini de kullanarak sorgunun bütünü anlamlandırır ve sorgunun arama amacına uygun yanıtlar içeren (Entity’ler ve entity bilgileri içeren) sayfaları yanıt olarak döndürülür.

Anlamsal SEO yaparken Google’ın arama amacını çözümlediği bir sorguya ideal yanıt olarak döndürülebilmek için oluşturulacak sayfaların anlamsal (Semantic) SEO kriterlerine uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir. Web sayfalarında kullanılan entitylerin, entity özelliklerinin, entity bilgilerinin çok net ve açıklayıcı şekilde belirtilmesi, arama motorları tarafında information retrieval maliyetini düşürecek ve sayfanın çok daha başarılı şekilde anlamlandırılmasına fayda sağlayacaktır.

Kullanılan entityler ile alakalı bilgilerin, “doğru” bilgilerden oluşması da özellikle kaynağın (web sitesinin) güvenilirliğinin ve otoritesinin arttırılması noktasında son derece önemlidir.

Google Knowledge Graph Nedir?

Google Knowledge Graph, Google’ın arama sorgularına daha etkili ve anlamlı yanıtlar vermek için geliştirdiği bir teknolojidir. 2012’de başlatılan bu sistem, internet üzerindeki bilgileri anlamak ve organize etmek için makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır.

Knowledge Graph, var olan herhangi bir bilgiyi bir dizi gerçek ve ilişki olarak anlar. Var olan bu gerçekler ve ilişkiler, insanların ve nesnelerin (veya “varlıkların”) bir ağını oluşturur (Örneğin en üstte yer alan diagram). Entityler arasındaki ilişkiler ağı, varlıklar insanlar, yerler, organizasyonlar, etkinlikler, ürünler ve daha fazlasını içerebilir.

Örneğin, bir kullanıcı “Albert Einstein” diye arama yaptığında, Knowledge Graph bu ismin ünlü bir fizikçiye ait olduğunu, bu fizikçinin belirli tarihler arasında yaşadığını, genel görelilik teorisini geliştirdiğini ve daha pek çok bilgiyi önceden bilir. Bu bilgiler, Google’ın arama sonuçlarının sağ tarafında görünen bir “bilgi paneli” içinde sunulabilir.

Yeterince tanınan, global yada lokal anlamda insanlık tarafından bilinen ve kullanılan herhangi bir varlık, şey, Google tarafından Knowledge Graph’da entity olarak kayıt altına alınabilir. Google bir entity’i tanıdıktan sonra onunla alakalı Knowledge panel oluşturmadan önce entity ile alakalı toplayabildiği tüm güvenilir kaynak bilgilerini toplar ve buna göre Knowledge Graph’de yer alan bilgileri günceller ve gerekliyse knowledge paneli oluşturur.

Knowledge Graph ayrıca, kullanıcıların Google’da aradığı bilgileri daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmesi için arama sonuçlarını düzenlemeye ve sıralamaya da yardımcı olur. Bu, özellikle karmaşık veya çok anlamlı sorgular için yararlıdır.

Knowledge Graph, Google’ın web üzerindeki bilgileri daha anlaşılır ve kullanışlı hale getirerek kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Google Knowledge Panel Nedir?

Google knowledge panel örneği
Galatasaray sorgusu için Google Knowledge Graph örneği

Google Knowledge Panel, Google’ın arama sonuçları sayfasında belirli bir konu, kişi, yer veya şey hakkında önemli bilgileri özetleyen bir özettir. Bu panel, Google’ın Knowledge Graph’ından elde edilen bilgileri kullanır.

Bir Knowledge Panel, arama yaptığınız konu hakkında hızlı ve kolay bir genel bakış sunar. Örneğin, bir ünlü kişi hakkında arama yaptığınızda, panel genellikle kişinin resmini, biyografik bilgilerini (doğum tarihi, eğitim, kariyer vb.), ilgili bağlantıları ve diğer ilgili bilgileri içerir.

Bir şehir hakkında arama yaptığınızda, Knowledge Panel genellikle nüfus, coğrafya, önemli yerler ve diğer ilgili bilgileri gösterir. Bir işletme hakkında arama yaptığınızda, panel genellikle işletme hakkında temel bilgileri, yorumları, konumunu ve işletme saatlerini gösterir.

Google Knowledge Panel, kullanıcıların aradıkları bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlar ve genellikle en alakalı ve güvenilir bilgileri sunar. Ancak, bilgilerin doğruluğu her zaman garantili olmayabilir ve kullanıcılar her zaman birden fazla kaynağı kontrol etmelidir.

Google’da Entity Kontrolü Nasıl Yapılır?

Google’da entity kontrolü yapmak için uygulayabileceğiniz 2 metod mevcuttur. Bunlar;

 1.  Google’da direkt sorgu oluşturmak
 2. Knowledge Graph Search API Kullanmak

Google’da Entity ile Alakalı Sorgu Oluşturmak

Bir varlığın Google’ın knowledge graph veritabanında aktif bir şekilde entity olarak indekslenip, indekslenmediğini görüntülemek için uygulayabileceğiniz en hızlı işlem direkt Google’da arama yapmaktır.

Örneğin:

Entity örneği olarak Recep Tayyip Erdoğan sorgusu
Google SERP, Recep Tayyip Erdoğan sorgusu çıktısı

Google’da sorgu olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı aratırsanız Google’ın knowledge graph veritabanından Recep Tayyip Erdoğan entity’si ile alakalı tüm bilgilerin geldiğini göreceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Entity olarak indekslendiğini sorgu sonunda sağda oluşan knowledge graph panelinden anlıyoruz. Bu panel yalnızca Google tarafından bir entity olarak indekslenen ve doğrulanmış verileri Google tarafından depolanan varlıklarda görüntülenmektedir.

Knowledge Graph Search API Kullanmak

Bir varlığın Google tarafından entity olarak Knowledge Graph’a kaydedilip kaydedilmediğini öğrenmenin etkili yollarından biri de Knowledge Graph Search API’ı kullanmaktır. Bu biraz daha teknik bir metoddur ancak kolaylıkla uygulanabilir. Bunun için Google’ın cloud servisinde knowledge graph api’ı aktif hale getirerek api bağlantısı kurabileceğiniz gibi aktif olarak Google’ın search api sayfasına girerek orada da anlık sorgular atabilirsiniz.

Web sayfası üstünden sorgu oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin

 1. https://developers.google.com/knowledge-graph?hl=tr sayfasına giriş yapın
 2. Açılan sayfada sol üstten referans sekmesine tıklayın
 3. Referans sekmesine tıkladığınızda sağ tarafta bir panel açılacaktır
 4. Bu panelde query bölümüne sorgulamak istediğiniz entity’i büyük veya küçük harflerle yazınız.

Sorguladığınız Entity Google’ın knowledge graph veritabanında kayıtlıysa yanıt olarak şu şekilde bir çıktı alacaksınız:

Galatasaray sorgusu ile knowledge graph api search çıktısı
Galatasaray, knowledge graph search çıktısı

Bu örnekte biz Galatasaray’ı query olarak girdik ve execute dedik. Yanıt olarak üstteki görselde görebileceğiniz gibi Google’ın knowledge graph veritabanından Galatasaray ile alakalı bilgileri JSON formatında aldık. Eğer Galatasaray bir entity olarak kaydedilmemiş olsaydı bu yanıt bölümündeki alanlar boş olarak gelecekti.

Görselde görebileceğiniz gibi Knowledge Graph’de kayıtlı bir Entity olarak Galatasaray ile alakalı özelliklerin tümü Entity özelliği olarak ilişkileri ile birlikte kaydedilmiş. Örneğin Galatasaray’a entity açıklaması olarak bir futbol klübü girilmiş ve adı Galatasaray S.K. olarak veritabanına işlenmiş.

Bir Konu ile Alakalı Entity’ler Nasıl Bulunur?

Bir konuyla ilgili varlıkları (Entityleri) bulmak, Anlamsal, Entity tabanlı SEO için kritik bir öneme sahiptir. Aşağıda listelenmiş yöntemleri kullanarak bir konuyla ilişkili varlıkları (Entity’leri) keşfedebilirsiniz:

Arama Motorlarının Auto Complete Verilerinden Faydalanın

Google auto complete örneği
Google search auto complete örneği

Youtube, Bing, Yandex ve Google gibi büyük ve başarılı arama motorlarının bir kelime yada kelime öbeği yazdıktan sonra uyguladığı auto complete (otomatik tamamlama) verilerini kullanarak yazdığınız entity yada kelime ile alakalı farklı entityleri belirleyebilirsiniz

Arama Motorlarının Önerilen Aramalarını Kullanın

Youtube, Bing, Yandex ve Google’ın bir sorgu gerçekleştirdikten sonra önerdiği alakalı sorgu verilerini inceleyerek arattığınız bir sorgu veya entity ile alakalı önerilen, alakalı entityleri belirleyebilirsiniz.

Kullanıcılar Bunları da Sordu Verilerini Kullanın

kullanıcılar bunları da sordu örnegi

Google ve Bing sonuç sayfalarında bir sorgu gerçekleştirdikten sonra oluşturulan “Kullanıcılar Ayrıca Şunları da Sordu” gibi soru listelerini kullanarak arattığınız bir sorgu, konu yada entity ile alakalı farklı kullanıcıların sorduğu alakalı soruları ve entityleri belirleyebilirsiniz.

Google da daha önce sıklıkla sorulan sorular ve kullanılan entityler kullanıcılar bunları da sordu paneli içerisinde sorgular halinde listelenir. Bu bölümü detaylıca inceleyerek potansiyel ek soruları ve entityleri belirleyebilirsiniz.

Google Görseller’i Kullanın

seo nedir google görseller örneği

Google’ın görseller arama panelini kullanarak bir sorgu gerçekleştirin ve gerçekleştirdiğiniz sorgu ile alakalı Google’ın, görseller panelinin en üst bölümünde oluşturduğu alakalı düzeltme, sorgu zenginleştirme baloncuklarını kullanın.

Örneğin Google görsellerde “Oskay Günaçar” olarak arama yaparsanız bir entity olarak Oskay Günaçar ile alakalı Google’ın belirlediği alakalı entity’leri görüntüleyebilirsiniz.

Bir konu ile alakalı Google tarafından belirlenmiş ilişkili entityleri hızlı ve en kolay şekilde görüntüleme metodlarından biri Google’ın görseller panelinde sorgu oluşturmaktır.

Wikipedia’yı Kullanın

Wikipedia seo nedir sayfasında entity'leri belirleme örneği
Wikipedia seo nedir sayfasında entity’leri belirleme örneği

Google, gerçek hayattaki varlıkları keşfederek veritabanında kayıt etmek için aktif olarak Wikipedia gibi geniş, güvenilir internet kütüphanelerinden faydalanmaktadır. Bu bağlamda sizde oluşturacağınz içerik ile alakalı entityleri belirlemek için o konu başlığındaki wikipedia sayfasını ziyaret edebilir ve ilgili sayfada kullanılan linkleri takip ederek Wikipedia’da kendine ait sayfası bulunan alakalı entityleri belirleyebilirsiniz.

Wikipedia’da kendine ait sayfası bulunan tüm varlıkların hemen hemen hepsi Google tarafından knowledge graph veritabanında indekslenmiş durumdadır.

Chat GPT’yi Kullanarak Entity’leri Belirleyin

chat gpt entity ayiklama ornegi
chat gpt kullanarak entity ayiklama ornegi

Entity’leri belirleme noktasında günümüzün popüler yapay zeka aracı Chat GPT’den faydalanabilirsiniz. Chat GPT’ye oluşturacağınız içeriğin konusunu belirttikten sonra size konunuz ile alakalı tüm entityleri tabular bir formatta sunmasını isteyebilirsiniz.

Aynı şekilde Chat GPT’ye rakibinizin içeriğinden aldığınız bir metin parçasını yada metnin tümünü gönderebilir ve bu metin içerisindeki entityleri ve salience skorlarını belirlemesini isteyebilirsiniz. Üstteki örnekte bir metin içerisindeki entityleri ayıklamasını istedik ve görseldeki yanıtı aldık.

Chat GPT 3, 3.5’a kıyasla Chat GPT 4, bu konuda çok daha başarılıdır.

Google’ın Natural Language API’ını Kullanın

Google Natural Language API kullanımı örneği
Google Natural Language API kullanımı örneği – Image Source: https://analyticslog.com

Bir metinde geçen entityleri belirlemek için Google’ın natural language api’ını kullanabilirsiniz. Bu API’ı kullanarak rakiplerinizin web sayfalarındaki metinleri bu araca yapıştırabilir ve metinde geçen entity’lerin detaylarını Google veritabanından görüntüleyebilirsiniz.

Bu taktik ile arama sonuçlarında başarı elde etmiş tüm rakipleriniz analiz edebilir ve içeriklerinde geçirdikleri entityleri belirleyebilirsiniz.

SEO Yaparken Entityler Nasıl Kullanılır?

Entity (varlık) SEO, web sayfalarının içeriklerinin, Google’ın ve diğer arama motorlarının daha iyi anlamasını sağlamak için özel olarak yapılandırıldığı bir SEO stratejisidir. Entity SEO’nun ana hedefi, bir web sitesinin içeriğini ve yapısını, arama motorlarının anlamlandırma ve indeksleme yeteneklerine uygun hale getirmek ve bilgi edinim maliyetini düşürmektir.

Entity SEO’nun bir parçası olarak, web siteleri genellikle belirli varlıkları ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlayan yapılandırılmış veri işaretlemesi kullanır. Yapılandırılmış veri kullanımı bir arama motorunun bir web sitesinin içeriğini daha doğru bir şekilde anlamasına ve indekslemesine yardımcı olur.

SEO yaparken entity’lerden daha iyi faydalanmak ve daha başarılı SEO yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Yapılandırılmış Veri Kullanın

Yapılandırılmış veri, bir web sitesinin içeriğini belirli bir biçimde etiketlemek için kullanılır. Bu, arama motorlarının bu içeriği daha iyi anlamasına yardımcı olur. Schema.org, yapılandırılmış veri için popüler bir standardıdır ve çeşitli varlık türlerini tanımlamak için etiketler sunar.

Entity odaklı SEO yaparken Google tarafından tanınan schema.org’un yapılandırılmış veri standartlarını takip edebilir ve sitenizin yapısına uygun işaretlemeler oluşturabilirsiniz.

Bazı popüler yapılandırılmış veri türleri şunlardır:

 • Organization
 • Article
 • Breadcrumb
 • News
 • Person
 • Author
 • Webpage

vb.

Markanızı Bir Entity Haline Getirin

Markanızı Google tarafından tanınan bir entity haline getirmek, Entity tabanlı SEO yaparken uygulayabileceğiniz ve başarı elde etmeniz halinde çok büyük kazanımlar elde edeceğiniz başlıkların başında gelir.

SEO ve diğer pazarlama tekniklerini kullanarak markanızı kendi yayın yaptığınız kategoride başarılı bir kaynak haline getirerek markanızın popülerliğini arttırabilir ve markanızın kısa sürede bir entity (varlık) olarak Google tarafından tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Google’ın bir varlığı, Entity olarak knowledge graph’a eklemesini sağlamanın en hızlı ve en etkili yolu o entity’nin bilinirliğini ve özellikle organik arama hacmini arttırmaktır. Pek çok farklı kaynak, platform ve araç üzerinden markanızın pek çok farklı kişi ve organizasyon tarafından konuşulmasını, refere edilmesini sağlarsanız çok hızlı bir şekilde markanızın entity olarak tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Google tarafından hali hazırda tanınan kaynaklardan alacağınız linkler, tanınan entitylerin kaynaklarında markanızın isminin geçmesi, haber sitelerinde markanız ile alakalı bilgilerin paylaşılması, sosyal platformlarda kişilerin markanızdan bahsetmesi ve en önemlisi Google’da markanız ile alakalı üretilen içerik, bilgi ve sorgu sayısının artması markanızın entity olarak tanınmasına yardımcı olacaktır.

Google My Business Profilinizi Oluşturun

Entity odaklı SEO yaparken kullanabileceğiniz en etkili araçlardan bir taneside Google’ın, My Business (benim işletmem) aracıdır.

Genelde yerel, bölgesel SEO yaparken kullanılan benim işletmem aracında markanız, işletmeniz yada web siteniz ile alakalı bir işletme profili oluşturarak markanızın Google tarafından çok daha hızlı bir şekilde entity olarak tanınmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü ilgili araç üzerinde markanız ile alakalı çok sayıda bilgiyi Google veritabanına doğrudan gönderebilirsiniz.

Örneğin; İşletmenizin adresi, çalışan sayısı, çalışma saatleri, web sitesi, kurucusu gibi bir entity’nin en temel özelliklerini oluşturan bilgiler.

İçeriğinizin Konusu ile Alakalı Entity’leri Kullanın

Entity odaklı SEO yaparken entitylerden maksimum fayda sağlamak için web sayfalarınızda oluşturacağınız içeriklerin konusu ile alakalı entityleri belirleyerek içeriklerinizde bu entitylere ve bu entitylerin özelliklerine, bilgilerine yer verin.

Sayfanızın konusu ile alakalı ne kadar fazla sayıda entity ve bu entityler ile alakalı doğru bilgi verirseniz potansiyel rakipleriniz ile web sayfanız arasında bilgi GAP’i oluşturabilir ve rakiplerinize kıyasla daha detaylı ve daha arama niyeti uyumlu içerikler oluşturabilirsiniz.

İçeriklerde entity kullanırken konu ile alakalı entityleri rastgele bir şekilde, anlamdan ve cümle, içerik akışından kopuk şekilde kullanmamaya özen gösterin. Oluşturacağınız içeriklerde kullanacağınız potansiyel entityleri belirledikten sonra bu entityleri yazı içerisinde doğal, gerçekten kullanıcıya fayda sağlayacak şekilde gerekli yerlerde kullanın.

Entityleri belirlemek için üst bölümdeki entityler nasıl bulunur başlığından faydalanabilirsiniz.

Oskay Günaçar

Oskay Günaçar, Teknik SEO uzmanı ve Dijitalzade SEO & Dijital Pazarlama bloğunun kurucusudur. Front-end programlama, Python, semantic SEO, teknik SEO, Google patentleri ve Google search başlıca ilgili alanlarıdır. 5 yıldan fazla SEO deneyimi ile İKİLER, Webtures, Boosmart ve Storyly.io şirketlerinde SEO uzmanı pozisyonlarında görev almış ve outsource uzman olarak çok sayıda projeye dahil olmuştur. Sektör içerisinde çalıştığı çok sayıda başarılı, büyük web sitesinin yönetim ve geliştirme (SEO) süreçlerinden elde ettiği uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı amaçladığı Dijitalzade web sitesi üzerinden doğru ve kaliteli bilginin kolay ulaşılabilir olması amacıyla içerik üretmektedir.
Başa dön tuşu