Teknik SEO

Canonical Etiketi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Canonical Etiketi (Canonical tag), HTML dokümanı içerisinde <link rel=”canonical”> şeklinde kullanılan ve bir sayfanın standart erişim ana URL adresini belirtmek amacıyla uygulanan HTML işaretlemesine verilen isimdir. Sayfaların HTML DOM iskeletinde <head> </head> etiketleri arasına eklenen canonical etiketi ile bir sayfanın baskın, standart URL adresi, arama motoru botlarına doğru bir indesklemenin gerçekleşebilmesi adına iletilir.

Canonical etiketi, bir direktiften ziyade arama motoru botlarınının hangi URL’i asli URL olarak alması gerektiği ile alakalı site yönetiminin kullanabileceği bir sinyaldir. Bu sebeple Google botları kullanıcı davranışları ve algoritmik hesaplama kaynaklı sebeplerle canonical URL olarak belirtilen URL adresinin dışında bir URL seçebilir.

Canonical URL Nedir?

Canonical URL, <link rel=”canonical” olarak kullanılan HTML canonical etiketlemesinin içerisinde href=”” bölümünde belirtilen URL’e verilen isimdir.

Örnek kullanım: <link rel=”canonical” href=”https://www.dijitalzade.com/canonical-tag/”>

Üstteki doğru kullanımda href içerisinde belirtilen URL adresi rel=”canonical” etiketlemesi ile birlikte kullanıldığından arama motoru botları tarafından canonical URL olarak değerlendirmeye alınır.

Bir web sayfasında canonical URL belirtilirken yalnızca bir URL kullanılır.

Canonical Etiketleri (Canonical URL’ler) Ne Amaçla Kullanılır?

Canonical etiketleri web sayfalarının içeriksel olarak birbirine benzeyen yada birebir kopya durumda olan URL adreslerinden hangisinin asli URL olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Web kullanıcıları tarafında aktif olarak görüntülenen bir etiketleme olmasa da canonical etiketleri, arama motoru botları tarafında pek çok kopya ve benzer sayfanın sinyal karmaşası yaratmasının engellenmesinde aktif olarak kullanılır.

Kopya durumunda olmasalar dahi birbirine çok benzeyen, içerik ve kullanıcı niyeti noktasında benzer amaçlara hitap eden web sayfaları, web siteleri tarafından ortak canonical etiketlemesi ile tek bir sayfayı işaret edecek şekilde kullanılabilirler.

Bu tarz bir senaryoda aksi arama motoru botları algoritmaları tarafından belirlenmediği (karar verilmediği) sürece canonical URL olarak belirtilen web sayfası, canonical etiketlemelerinin bulunduğu (işaretlemelerin yapıldığı) sayfalar yerine değerlendirmeye alınır.

Kopya ve Parametre URL’ler Problemi

E-ticaret siteleri başta olmak üzere tüm web siteleri için çok sayıda web sayfası birbirine benzer yada birebir kopya durumda olabilir.  Bir web sayfası site yönetimi tarafından bilinçli olarak kopya şekilde oluşturulmasa da web sitesinin alt yapısı kaynaklı olarak bir URL’in birden fazla parametreli versiyonu otomatik olarak oluşturuluyor olabilir.

Bu tarz bir senaryoda bir web sayfasının birebir aynı içeriğe sahip birden farklı adresi, arama motoru botları tarafından ulaşılabilir olduğunda indeksletilmek istenen ana URL yerine arama motoru botları farklı bir URL’i indeksleyebilir.

Kullanıcılar için bir URL’in parametreli versiyonu aynı içeriği açtığı sürece bir problem teşkil etmese de arama motoru botları için URL’i değişen her web sayfası ayrı bir adres, ayrı bir sayfa olduğundan birden çok birbirine benzer, kopya sayfa arama motoru botları için negatif kalite sinyali yaratır ve asıl indekslenmek istenen hedef sayfa için sinyal kaybına yol açar.

Canonical etiketlemesinin kullanılmadığı senaryoda birbiri ile birebir aynı durumda olan parametreli URL’lerden herhangi bir tanesi arama motoru algoritması tarafından indekslenmek üzere seçilebilir.

Örnek bir parametre URL senaryosu aşağıdaki gibidir :

example.com

example.com/index.php?ref=facebook

example.com?page?number=2

example.com?utm=facebook

example.com/?sessionsid=1231453

Burada örneğini verdiğimiz 5 farklı parametreli URL formatının tamamı alt yapıya bağlı olarak aynı içeriğin kopya versiyonları olarak kullanıcılar ve arama motoru botları tarafından ulaşılabilir olabilirler.

Kullanıcılar için bir sayfanın 5 10 yada 15 farklı URL adresi üzerinden ulaşılabiliyor olması anlık olarak bir problem yaratmasa da özellikle arama motoru botları için her bir URL adresinin ayrı birer sayfa görevi görmesi, tüm sayfaların birbirine rakip olması ve birbirinin sıralamasını negatif etkilemesine sebep olabilir.

Site yönetimi, SEO olarak bu gibi durumların önüne geçmek için herhangi bir içeriğin asli ulaşım URL adresini belirleyerek ilgili URL’i canonical olarak içeriğin asıl sayfasında ve tüm benzer, kopya web sayfalarının HTML head alanı içerisinde işaretlemeli ve olası negatif senaryoların önüne geçmelisiniz.

Canonical Etiketi Neden Önemlidir?

Canonical etiketleri kopya ve birbirine benzeyen web sayfalarının tek bir URL üzerinden arama motoru botlarına iletilmesi noktasında aktif olarak kullanıldığından önemlidir. Arama motorları tarafında bir site de çok sayıda kopya içeriğin var olması indeksletilmek istenen hedef URL’lerin keşfedilmesini zorlaştırabilir. Birbiri ile rekabet eden çok sayıda kopya içeriğin varlığı, kopya içeriklerde canonical işaretlemelerinin kullanılmaması hedef web sayfasının sıralama sinyallerini zayıflatabilir.

Ek olarak arama motorları indekslemek üzere bir URL belirleme noktasında sitenizde çok fazla birbirine benzeyen içerikler taramak zorunda kalırsa ilgili durum sitenizin tarama bütçesinin azaltılması, geç indekslenme ve genel olarak içeriklerin potansiyelinin altında sıralama almasına sebep olabilir.

Google başta olmak üzere arama motorlarının tümü için indekslenme sürecinde kaynakların verimli kullanılması son derece kritik bir konu olduğundan tüm web siteleri, SEO’lar için sitelerin teknik düzenlemelerinin verimliliği sitelerin indekslenebilirliği için kritik bir durumdur. Bu bağlamda canonical etiketlerinin doğru ve verimli kullanımı siteler için kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına katkı sağlar.

Canonical Etiketi Nasıl Kullanılır?

canonical etiketleri nasıl bulunur

Üstteki görselde görebileceğiniz gibi standart, doğru yapılandırılmış bir canonical URL etiketlemesi, HTML DOM içerisinde <head> </head> etiketleri arasında genellikle meta etiketlerinin hemen altında bulunur. <link rel=”canonical” href=””> standardı ile kullanılan canonical etiketlerinde, rel=”canonical” bölümü, sayfayı tarayan arama motoru botlarına ilgili linkin bir canonical URL olduğunu belirtir. Yine aynı etiket içerisinde href=”” bölümü de sayfanın asli URL adresinin belirtildiği kısımdır.

Doğru Canonical Etiketi Uygulamaları

Canonical etiketlerini kullanırken dikkat edilmesi belirli kurallar mevcuttur. Bunlar ;

 1 – Canonical Etiketlerinde Indekslenebilir URL’ler Kullanılmalıdır

Canonical etiketlerinde kullanılacak canonical URL’ler mutlaka HTTP 2xx kodlu, indekslenebilir durumda olan web sayfaları (URL’ler) olmalıdır. Herhangi bir sayfada kullanılan canonical etiketi içerisinde HTTP 3xx, 4xx ve 5xx gibi  durum kodlarına sahip (örn: HTTP 404) web sayfalarına link verilmemelidir.

Örneğin HTTP 404 durumda olan bir web sayfasını işaret eden canonical etiketlemesi, ilgili işaretlemenin bulunduğu sayfanın hatalı, karıştırıcı sinyal göndermesine neden olur ve verilen canonical etiketlemesi arama motoru botları tarafından geçersiz (işlevsiz) kabul edilir.

HTTP durum kodu 200 olsa da canonical işaretlemesi ile başka bir sayfa tarafından belirtilen URL, kendi web sayfasında canonical etiketlemesi ile başka bir sayfayı işaret ediyorsa ilgili durumda işaretlenen sayfanın işaret ettiği son web sayfası canonical olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu durum arama motoru botları için fazladan URL takibine ve sinyal karmaşasına neden olacağından web sitesi için negatif bir durumdur. Bunun yerine tüm web sayfalarında canonical URL olarak (asıl) indeksletilmek istenen sayfalar kullanılmalıdır.

2  – Tüm Web Sayfalarında Canonical Etiketi Kullanılmalıdır

Sitenizin ana sayfası da dahil olmak üzere tüm web sayfalarında canonical etiketlemesi kullanılarak arama motoru botlarının indekslemesinin istendiği asıl URL’in ne olduğu belirtilmelidir.

3 – Canonical Etiketleri Kendilerini Referans Edebilir

Canonical etiketlerinin eklendiği web sayfalarında kullanılan canonical URL’leri web sayfasının kendisini refere edebilir. Arama motoru botlarına indeksletilmek üzere kendisini refere edecek şekilde eklenen canonical etiketleri kullanımı doğru bir uygulamadır. Bir web sayfası URL’i içerik olarak doğru ve site tarafından arama sonuçlarında görülmesi istenen bir URL ise ilgili sayfada kullanılan canonical etiketinin URL bölümünde web sayfasının kendi URL’i kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Örn: Web sitemizde yer alan HTTP Nedir? içeriği için arama motoru botlarının tarayıp indekslemesini istediğimiz asıl URL olan https://www.dijitalzade.com/http-hyper-text-transfer-protocol/ URL’inde canonical etiketlemesi olarak web sayfasının kendi asli URL’ini işaret eden self-referencing yani kendini refere eden canonical URL, canonical etiketlemesi kullanılmaktadır.

URL: https://www.dijitalzade.com/http-hyper-text-transfer-protocol/

canonical: <link rel=”canonical” href=”https://www.dijitalzade.com/http-hyper-text-transfer-protocol/”>

4 – Dinamik Canonical Uygulamaları Sıklıkla Kontrol Edilmelidir

Bazı alt yapı ve web sitelerinde kullanılan dinamik canonical etiketi oluşturma uygulamaları yakından takip edilmeli ve web sitelerinde kullanılan canonical etiketlemeleri sıklıkla kontrol edilmelidir. Dinamik oluşturulan, alt yapı tarafından oluşturulan canonical etiketlerinde yazılımsal hata, algoritma kaynaklı yanlış kullanımlar yaşanabileceği unutulmamalıdır.

5 – Site Haritalarında Canonical URL’ler Kullanılmalıdır

Tersi arama motoru algoritmaları tarafından belirlenmediği sürece canonical URL olarak belirtilen bir URL’in kopya ve/veya benzer versiyonları arama sonuç sıralamalarına dahil edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bilgiden hareketle site haritalarında yalnızca canonical URL olarak kullanılan asıl URL’ler verilmelidir. Aksi durumda Googlebot başta olmak üzere arama motoru botlarının gereksiz canonicalize olmuş URL’leri site haritasından keşfederek ziyaret etmesi durumu ile karşılaşılabilir. Bu durum site için negatif kalite sinyali ve tarama bütçesinin boşuna tüketilmesine neden olabilir.

6 – Site içi Linklemelerde Canonical URL’ler Kullanılmalıdır

Site haritalarında kullanılan URL’ler gibi site içi linkleme uygulamalarında da yalnızca canonical olarak belirlenen URL’ler kullanılmalıdır. Site içi linkleme yolu ile pagerank aktarımı sağlanan URL’ler canonical etiketlemesi kullanarak başka bir sayfayı işaret edecek şekilde düzenlenirse pagerank aktarımı belirtilen sayfa üzerinden canonical etiketi ile belirtilen sayfaya yönlendirilebilir.

Hatırlatma: Canonical etiketlemesi bir direktif değil ipucudur.

Canonical etiketlemesinin kullanılmadığı yada arama motoru botları tarafından istenilen şekilde işleme alınmadığı durumda site içi linkleme yolu ile bir web sayfasının arama motoru botları tarafıncan canonical URL olarak belirlenmesi sağlanabilir. Birbiri ile birebir kopya yada benzer durumda olan web sayfalarından yapılacak iç linkleme çalışmaları ile belirlenen bir URL’in canonical URL olarak işleme alınması sağlanabilir.

7 – Tüm Web Sayfalarında Yalnızca Bir Canonical Kullanılmalıdır

Üst bölümde değindiğimiz gibi tüm web sayfalarında yalnızca bir canonical etiketi (canonical URL) kullanılmalıdır. Birden çok canonical etiketlemesinin yada bir canonical etiketi içerisinde birden fazla URL’in kullanıldığı durumda arama motoru botları bütün canonical etiketlerini, URL’leri görmezden gelecektir.

8 – Canonical Etiketlerinin Konumu

Canonical etiketleri üst bölümde değindiğimiz gibi yalnızca HTML dokümanı içerisinde <head> </head> etiketleri arasındaki alanda kullanılmalıdır. Canonical etiketleri hatalı bir şekilde HTML dokümanının body bölümünde kullanılırsa ilgili etiket arama motoru botları tarafından görmezden gelinecektir.

9 – Canonical URL olarak Relative URL Kullanımı

Canonical etiketlerinde canonical URL olarak relative URL formatı kullanılabilir.  Relative URL kullanımı gerçekleştirilirken hatalı bir URL yazımı, formatı ile 404 durumdaki bir URL’e link verilmemesine dikkat edilmelidir.

Doğru relative URL kullanımı: <link rel=”canonical” href=”/dns-nedir/”>

Bu tarz bir kullanımda arama motoru botları canonical URL olarak https://www.dijitalzade.com/dns-nedir/ adresini baz alacaktır.

Canonical Etiketleri Nasıl Bulunur, Nasıl Görüntülenir?

Canonical etiketlerini görüntülemek için ilgili etiketi görüntülemek istediğimiz sayfayı taracıyımızda açıyoruz.

İlgili sayfa üzerinde iken sağ tıklayıp “Sayfa kaynağını göster” diyoruz. Açılan bölüm, işlemi gerçekleştirdiğimiz sayfanın bütün kaynak kodlarını “Pre-DOM” olarak görüntüleyebileceğiniz sayfa kaynağı bölümüdür. İlgili pencerede Canonical etiketlerinin yerini bulmak için CTRL + F yaparak açılan arama bölümünde rel=”canonical” yazmanız yeterlidir. Arama sonrası (canonical etiketi mevcut ise) canonical etiketinin bulunduğu alan tarayacınız tarafından işaretlenecektir.

Bu methoda alternatif olarak bir web sayfasının kaynak kodlarına tarayıcınızın adres çubuğuna aşağıdaki view-source: komutunu yazarak ulaşabilirsiniz.

view-source: https: //www.dijitalzade.com/canonical-tag/

Oskay Günaçar

Oskay Günaçar, Teknik SEO uzmanı ve Dijitalzade SEO & Dijital Pazarlama bloğunun kurucusudur. Front-end programlama, Python, semantic SEO, teknik SEO, Google patentleri ve Google search başlıca ilgili alanlarıdır. 5 yıldan fazla SEO deneyimi ile İKİLER, Webtures, Boosmart ve Storyly.io şirketlerinde SEO uzmanı pozisyonlarında görev almış ve outsource uzman olarak çok sayıda projeye dahil olmuştur. Sektör içerisinde çalıştığı çok sayıda başarılı, büyük web sitesinin yönetim ve geliştirme (SEO) süreçlerinden elde ettiği uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı amaçladığı Dijitalzade web sitesi üzerinden doğru ve kaliteli bilginin kolay ulaşılabilir olması amacıyla içerik üretmektedir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu