Yapay Zeka (AI)

Chat GPT ile Entity Ayrıştırmak

Entity Ayıklama Nedir?

Entity ayıklama (Entity Extraction), bir metinden belirli bilgi parçalarını (örneğin kişi isimleri, organizasyonlar, yerler, tarihler, ürün isimleri vb.) çıkarma işlemidir. Metinden ayıklanan bilgi parçaları genellikle “varlıklar” veya “entityler” olarak adlandırılır.

Entity ayıklama işlemi, genellikle doğal dil işleme (NLP) ve metin madenciliği (metin kazıma) gibi teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilir. Ayıklama işlemi, temelde bir metinde hangi kişi, yer veya şeyin bahsi geçtiğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca, bu bilgi parçalarının metinde ne kadar sıklıkla ve hangi bağlamlarda göründüğünü anlamaya da yardımcı olabilir.

Entity ayıklama, bilgi yönetimi, bilgi çıkarımı ve içerik analizi gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Bu süreç, büyük miktarda metni hızlı ve etkili bir şekilde analiz etmek için otomatikleştirilebilir, böylece önemli bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde çıkarılması ve işlenmesi mümkün olur.

Örneğin, bir haber makalesinden, makalede bahsi geçen kişilerin, organizasyonların ve yerlerin listesini oluşturmak için entity ayıklama kullanılabilir. Bu, daha sonra bu bilgileri kullanarak makaleyi daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için kullanılabilir.

Entity Ayıklama SEO için Neden Önemlidir?

Entity ayıklama SEO için önemlidir çünkü arama motorlarının web içeriğini anlamasını ve böylece kullanıcılara daha alakalı ve doğru sonuçları sunmasını sağlar. Entityleri ayıklayarak ve ayıklanan entityleri kullanarak arama motorları içeriği çözümler ve doğru içeriği doğru arama sonuçları ile eşleştirirler.

Ek olarak entity ayıklama, arama motoru optimizasyonu (SEO) için bir dizi farklı sebeple önemlidir, bunlar:

Yapılandırılmış Veri ve Bilgi Grafiği Oluşturma

Entity ayıklama, yapılandırılmış veri ve bilgi grafiği (knowledge graph) oluşturma süreçlerini destekler. Google gibi arama motorları, entityleri bilgi grafiğindeki bilgilerle ilişkilendirerek arama sonuçlarında kullanıcılarına daha fazla bağlam ve anlam sunar.

Gelişmiş SEO Taktikleri

Entity ayıklama, gelişmiş SEO taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, belirli entityleri hedefleyerek ve içeriğinizi bu entityler etrafında optimize ederek, arama motorlarına içeriğinizin hangi konularla ilgili olduğunu daha iyi ve daha kolay anlamalarını sağlayabilirsiniz.

Entityler kullanılarak information retrieval (bilgi çıkarma) maliyetleri düşürülerek, doğrudan ve dolaylı olarak tarama maliyetleri düşürebilir ve sitenin kaliteli sinyalleri pozitif yönde geliştirilebilir.

Konu Yetkisi ve Alaka Düzeyi

Google, bir sayfanın belirli bir konuda ne kadar yetkin olduğunu anlamak için entityleri kullanabilir. Bu, Google’ın web sitesinin hangi konularda uzman olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Bu yüzden, entity ayıklama, SEO’nun hem teknik hem de içerik yönlerinde önemli bir rol oynar. Bir web sitesinin SEO performansını artırmak için, içerik oluştururken ve web sitesini optimize ederken entityleri dikkate almak önemlidir.

Entity nedir, Entity SEO nedir, Entity SEO neden önemlidir, Entity odaklı SEO nasıl yapılır gibi sorularınızın tümü ile alakalı daha detaylı bilgi almak için Entity SEO içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Chat GPT Kullanarak Entitylerin Ayıklanması

Bir metindeki entitylerin ayıklanması için çeşitli dil işleme algoritmaları, araçlar (yazılımlar) kullanılabilir. Özellikle teknik seviyede yeterince bilgisi olmayan kişiler için ek ücretler ödemeden bir metindeki entityleri belirlemek, metnin karmaşıklığına ve uzunluğuna bağlı olarak zorlaşabilir.

Bu noktada, entityleri ayıklama amacıyla 2022 yılında çıkan Open AI’ın yapay zeka aracı “Chat GPT” ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla son derece başarılı bir seçenek olarak kullanılabilir.

Chat GPT üzerinde doğru promptları kullanarak elinizde var olan metinlerdeki entityleri, bu entitylerin metindeki salience yani güven (baskınlık) skorlarını, entitylerin türlerini ve entitylerin birbiri arasındaki ilişkilerini çizelge formatında alabilirsiniz.

Chat GPT Kullanarak Entityler Nasıl Ayıklanır?

Chat GPT kullanarak bir metindeki entityleri ayıklamak için amacınıza göre aşağıdaki promptları kullanabilirsiniz.

Metindeki Entityleri ve Salience Skorlarını Çizelge Formatında Almak

Chat Gpt ile entity ve salience skoru ayıklama görseli
Chat GPT ile entity ve salience skoru ayıklama örneği

Üstteki görsel örneğinde görebileceğiniz gibi Chat GPT üstüne entitylerini ayıklamak istediğiniz bir metini ekledikten sonra metnin başına yada sonuna aşağıdaki promptu girerek Chat GPT’nin metindeki entityleri ve bunların metin içerisindeki salience skorunu ayıklamasını sağlayabilirsiniz.

Yazılması Gereken Prompt: Üstteki metinde yer alan entityleri ve bu entitylerin salience skorunu tabular (çizelge) formatında verirmisin?

Prompt Çıktısı

Üstteki prompt ile metninizi Chat GPT’ye gönderdikten sonra yanıt olarak şöyle bir çıktı alacaksınız:

Chat GPT'de entity salience skoru belirleme promptu kullanıldığında yanıt olarak döndürülen cevabın görseli
Prompt Sonrası Chat GPT çıktısı örneği

Buradaki çıktı örneğinde görebileceğiniz gibi Chat GPT ilgili prompt sonrası metni inceleyerek ilgili metinde geçen önemli entityleri ayıklayarak ve bunların salience skorunu belirleyerek çizelge (tabular) formatta yanıtı dönmekte.

Salience Skor Yerine Entitylerin Türlerini Alma

Üstteki entity ayıklama ve ayıklanan entitylerin salience skorunu alma örneğinden farklı olarak ihtiyacınıza göre entitylerin türlerini de (metinde kullanım tarzına bağlı olarak) alabilirsiniz.

Bunun için örnek metniniz ile birlikte aşağıdaki prompt’u Chat GPT’ye gönderebilirsiniz.

Yazılması Gereken Prompt: Bu metindeki bütün entityleri (herhangi bir tanesini atlamadan) çizelge (tabular) formatında verebilirmisin.

Prompt Çıktısı

Chat GPT'de entity ve entity türü ayıklamaya yönelik gönderilen prompt sonrası alınan çıktının görseli
Prompt sonrası entity ve entity türü çıktısı örneği

Bu çıktı örneğinde de görebileceğiniz gibi örnek metin ile üstteki prompt u Chat GPT’ye gönderirseniz Chat GPT yanıt olarak ilgili metinde geçen entityleri ayıklayarak çizelge formatında ikinci bir kolon içerisinde bu entitylerin türlerini de verecektir.

Entityleri ve Entitylerin İlişkilerini Ayıklamak

Chat GPT’yi kullanarak entity ayıklama ve entitylerin metindeki rollerini, etkinliklerini belirleme noktasında kullanabileceğiniz en etkili promptlardan bir tanesi de metindeki entitylerin ayıklanması ve bunların birbiri arasındaki ilişkinin çizelge formatında alınmasıdır.

Chat GPT’de aşağıda yer alan prompt’u örnek metniniz ile kullanırsanız yine aşağıda yer alan entityler ve entitylerin birbiri ile ilişkisi tablosunu yanıt olarak alabilirsiniz.

Yazılması Gereken Prompt: Selam GPT, üstteki metinde yer alan entityleri ve bu entitylerin birbiri arasındaki ilişkilerini tabular (çizelge) formatında yazarmısın?

Prompt Çıktısı

Chat gpt kullanarak entityleri ve entitylerin birbiri arasındaki ilişkiyi alma görseli
Chat GPT ile Entityleri ve Entity ilişkilerini ayıklama örneği

Üstte yer alan prompt’u Chat GPT’de kullandığınızda üstteki görselde görebileceğiniz gibi oldukça başarılı şekilde Entityleri ve bu entitylerin birbiri arasındaki ilişkileri, yazı içerisindeki Entity tiplerini çizelge formatında görebilirsiniz.

Sonuç

Üstte belirtilen promptları yada bunların benzerlerini kendiniz oluşturarak herhangi bir metinde var olan tüm entityleri ve bu entityler ile alakalı bilgileri son derece kısa sürede otomatik bir şekilde ayıklayabilirsiniz.

Entity SEO dikkate alınarak oluşturulacak yeni metinlerde, var olan metinlerin optimize edilmesi noktasında, özellikle de Google da başarılı olan içeriklerin Entity kullanımlarının çözümlenmesi noktasında Chat GPT’nin bu promptlar ile etkili kullanılması son derece başarılı bir SEO stratejisi olacaktır.

Oskay Günaçar

Oskay Günaçar, Teknik SEO uzmanı ve Dijitalzade SEO & Dijital Pazarlama bloğunun kurucusudur. Front-end programlama, Python, semantic SEO, teknik SEO, Google patentleri ve Google search başlıca ilgili alanlarıdır. 5 yıldan fazla SEO deneyimi ile İKİLER, Webtures, Boosmart ve Storyly.io şirketlerinde SEO uzmanı pozisyonlarında görev almış ve outsource uzman olarak çok sayıda projeye dahil olmuştur. Sektör içerisinde çalıştığı çok sayıda başarılı, büyük web sitesinin yönetim ve geliştirme (SEO) süreçlerinden elde ettiği uzmanlık ve deneyimleri paylaşmayı amaçladığı Dijitalzade web sitesi üzerinden doğru ve kaliteli bilginin kolay ulaşılabilir olması amacıyla içerik üretmektedir.
Başa dön tuşu